Onze Producten:
1.Ons Gratis E-book
Het E-book "Slank En Fit Door Het Leven" is volkomen GRATIS. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden. In dit E-book leer je de basis principes die belangrijk zijn in een gezonde leefstijl. Er kunnen geen medische claims worden gedaan wat we in ons E-book vertellen.
2. Het Slank En Fit Membership ( 3 mnd online coaching programma)
Dit is een compleet membership met meer dan 40 persoonlijke video's om de leden stap voor stap te leren een eigen gezonde leefstijl te crieren. Hierbij willen wij door middel van ons membership hun online lifestyle coaches zijn.
De kosten van dit totale membership zijn 197 euro voor onbepaalde tijd toegang.
Je mag ook gebruik maken van onze termijn betaling van 67 euro per maand ( 3 mnd)
( je zit dus niet aan een lidmaatschap voor onbepaalde tijd vast, maar krijgt wel voor onbepaalde tijd toegang tot ons membership zodra de 197 euro of 3x 67 euro zijn betaald)
Hier zit geen geld terug garantie op.
3. " Slank En Fit Recepten E-booken"  + vele bonussen
Dit is een eenmalige betaling. Hier zit geen geld terug garantie op.
4. Bikini DETOX Kuur
Dit is een eenmalige betaling. Hier zit geen geld terug garantie op.
Support, De support gaat via mail ( info@FaraBellinga.nl ) Indien u een vraag heeft over de diensten of vragen over de gehele training kunt u hiervoor een mail sturen.
Updates, Updates van eventuele content inhoud zal u ten aller tijde bijgehouden worden.

Disclaimer:

 1. de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 2. de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
 3. gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 4. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 5. de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 6. schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 7. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 8. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 9. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 10. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 11. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 12. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 13. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 14. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 15. De genoemde resultaten zijn allemaal echt en te verifiëren maar bieden geen garantie dat u de zelfde resultaten zult behalen, dit kan van verschillende factoren afhankelijk zijn. Onder andere uw eigen inzet.
 16. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De informatie in de e-books, bestanden, video's en het membership is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel als onze informatie in onze producten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze producten en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat onze producten foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij ( Fara en Daniel Bellinga) wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van onze producten uitdrukkelijk van de hand.

Informatie en/of Afbeeldingen gebruiken

Fara en Daniel Bellinga behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze bovenstaande producten aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van een van deze bovenstaande producten over te kopiëren, te downloaden ( mits de doc's in het membership) of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fara en Daniel Bellinga.